Symposium

Op 9 oktober 2012 was het afsluitende symposium van het programma “Heel gewoon, Handen schoon”. Het symposium is bezocht door 70 deelnemers, voornamelijk kinderdagverblijfmedewerkers, GGD toezichthouders kinderopvang en GGD artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding. Tijdens het symposium zijn de resultaten gepresenteerd van het evaluatie-onderzoek en zijn vervolgstappen besproken voor verdere implementatie van het programma in andere kinderdagverblijven. Kijk hier voor de nieuwsbrief met een samenvatting van de resultaten.