Links

De handhygiënerichtlijn is te vinden in de LCHV richtlijn genaamd “Gezondheidsrisico’s in een kindercentrum of peuterspeelzaal”

www.rivm.nl

 

Erasmus Medisch Centrum, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg

www.erasmusmc.nl

 

GGD-Rotterdam Rijnmond

www.ggd.rotterdam.nl

 

Overheidsorganisatie voor Zorgonderzoek Nederland / Medische wetenschappen

www.zonmw.nl

 

Hygiëne Toolkit van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

www.toolkits.loketgezondleven.nl